Datová platforma SIMPAKT

SIMPAKT je projekt datové platformy podpořený z finančních prostředků EU, OP Zaměstnanost, pro období listopad 2017- prosinec 2021. Příjemcem projektu je Vysoká škola ekonomie a managementu v Praze, řešitelem CIS VŠEM.

SIMPAKT Aktuality

Uváděny jsou aktuální informace o aktivitách a výstupech platformy SIMPAKT

Projekty CIS

Centrum inovačních studií působí při Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze jako expertní platforma projektů pro výzkum, analýzu a evaluaci inovací a sociálních inovací a sociálního impaktu. Nejvýznamnější jsou dlouhodobé projekty AEGIS (2009-2012), SIMPACT (2014-2016) a SIMPAKT (2017-2020).

Odborná expertiza

CIS VŠEM je jediné pracoviště v EU, které se dlouhodobě a soustavně věnuje tématu sociálních inovací ve všech fázích znalostního cyklu. V ČR se tématu sociálních inovací nevěnuje žádné odborné pracoviště, v zahraničí se pracoviště specializují pouze na části cyklu.

Znalostní zdroje

Zaměřujeme se na několik klíčových témat analýzy, výzkumu a evaluace v sociální a technologické oblasti: sociální impakt a jeho měření (změna u znevýhodněných cílových skupin), kapacity organizací pro změnu, hloubka sociální změny.