Financování výzkumu - expertní workshop v Bruselu

6. 5. 2014

Expertní workshop s účastí CIS VŠEM diskutuje závěry studie The effectiveness of national research funding systems (Efektivnost národních systémů financování výzkumu) a formuluje její politické implikace. Studie vznikla v rámci kontraktu pro DG Research & Innovation na podporu politik v oblasti výzkumu. Základní otázkou workshopu je vztah mezi typem financování výzkumu na VŠ a jeho výkonností. Typ financování rozlišuje financování institucionální (blokové) a grantové (kompetitivní). Větší důraz na kompetitivní financování je jednou z priorit ERA Communication, ale členské země EU zdůrazňují nezbytnost zohlednění národních specifik. Studie ukazuje, že vztah mezi typem financování výzkumu a jeho výkonností je spíše slabý.