Hodnocení inovačních systémů v EHK OSN

AKTUÁLNĚ: V roce 2015 provádíme hodnocení inovačního systému v Tadžikistánu. Nejdříve březnová mise na místě a poté zpracování analýzy a doporučení, které budou oponovány v červnu.

Evropská hospodářská komise OSN (UNECE) se sídlem v Ženevě je jedna z pěti regionálních komisí OSN, zahrnuje 56 členských zemí. Výbor Hospodářské spolupráce a integrace je zaměřen na podporu politického, finančního a regulačního rámce pro hospodářský růst, inovační rozvoj a znalostně založenou konkurenceschopnost s důrazem na tranzitivní ekonomiky, zejména země SNS. 

Expertní tým pro politiky konkurenceschopnosti a inovací se účastní aplikovaných seminářů a workshopů pro klíčové stakeholdery hospodářské politiky členských zemí a provádí hodnocení jejich inovačních systémů (Innovation Perfornace Review).

Hodnocení inovačních systémů je založeno na misi zahraničních expertů (fact-finding mission), která využívá osobní kontakty se všemi klíčovými subjekty inovačního systému. Výsledkem mise je publikace hodnocení, které je diskutováno na zasedání UNECE a na navazujících národních a mezinárodních workshopech a konferencích.

Struktura hodnocení odráží rozvojová a politická specifika cílových zemí. Zahrnuje úvodní přehled ekonomické a inovační výkonnosti, strukturu národního inovačního systému a jeho řízení, rámcové podmínky, inovační politiky a nástroje, úlohu subjektů tvorby znalostí a podpory inovací, vazby mezi firemním sektorem a znalostními institucemi a jejich spolupráci v inovačním procesu, financování inovačních podnikatelů,vazbu mezi inovační výkonností a mezinárodní ekonomickou integrací. 

CIS VŠEM se podílí na evaluacích národních inovačních systémů zejména v oblasti vztahů mezi akademickým a podnikovým sektorem (role stakeholderů, právního a institucionálního rámce) a na financování a dalších nástrojích podpory inovačního podnikání. Na základě terénního průzkumu a analýzy dostupných pramenů formuluje související hodnocení a politická doporučení. 

V roce 2010 proběhla první expertní mise UNECE v Bělorusku, iniciovaná a spolufinancovaná Euroasijskou rozvojovou bankou (EDB) a realizovaná na pozvání běloruské vlády. 

EDB formulovala vlastní zadání dodatku hodnotící studie pro identifikaci perspektivních inovačně založených projektů a informačních zdrojů pro investory. V této kapitole jsou propojeny akcenty národní hospodářské strategie a priorit inovačně založeného rozvoje s komplexním hodnocením stávající inovační výkonnosti. 

V roce 2011 organizovala UNECE (v partnerství s národními vládami) expertní misi v Kazachstánu, konferenci v ázerbájdžánském Baku na téma znalostně založeného rozvoje a inovačního podnikání a seminář v moldavském Kišiněvě k národní inovační strategii. 

V roce 2012 proběhla expertní mise na Ukrajině, v roce 2013 v Arménii a v roce 2015 v Tadžikistánu.


více na http://www.unece.org/innovationperformancereviews.html ›