Informace a konzultace k obsahu

CIS-SIMPAKT_1.png  OPZ logo.png

Základní údaje

Financování: OP Zaměstnanost, podpora prostředí pro sociální inovace, CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006469, do 30/08/2023.

Nástroj: Datová platforma pro sběr a analýzu dat pro měření a hodnocení přínosu sociálních služeb prevence.

Příjemce a spolufinancování: Vysoká škola ekonomie a managementu (www.vsem.cz)

Odborná garance: Centrum inovačních studií VŠEM, doc. ing. Anna Kadeřábková, Ph.D. (anna.kaderabkova@vsem.eu, telefon 774036332)

Technické informace

Rozsah a forma spolupráce: závisí zcela na pracovníkovi, minimem je jedna dvouhodinovka měsíčně. Termíny si stanovuje pracovník individuálně.

Forma spolupráce: na základě DPP, hodinová sazba = minimum 300 Kč. Veškeré komunikace a spolupráce probíhají online na platformě SIMPAKT Teams.

Podmínky spolupráce

Kvalifikační: projekt je určen pro sociální pracovníky s profesní praxí,  kteří dobře znají charakteristiky znevýhodnění svých klientů a používané nástroje jejich podpory. Dostatečná praxe a znalosti jsou nezbytné, aby spolupráce byla pro pracovníka minimálně náročná a co nejvíce přínosná.

Obsahové: druhou podmínkou je soulad způsobu myšlení a hodnotové orientace s principy a cíli projektu a bytostný zájem o jejich dosažení ve vlastní praxi. Projekt klade důraz na měřitelný přínos (impakt) sociální služby jako měřítko její kvality v kontextu humanisticky zaměřené podpory změny.

Metodika SIMPAKT

Cílem projektu je otestování a případná aplikace metodiky, která umožní sociálním službám sbírat data jednotným způsobem a následně srovnávat vlastní charakteristiky se zvoleným benchmarkem ostatních služeb. Hodnota vytvářená sociální službou je tak zhmotněna a objektivizována. 

Metodika znevýhodnění

Metodika znevýhodnění zahrnuje věcné domény: životní kompetence, zdraví, hospodaření, produktivní uplatnění, bydlení, rodina/vztahy. Všechna získaná data jsou anonymizována.

Podpora vzdělávání

Vedle honorované odborné a administrativní práce podporujeme rovněž vzdělávání členů týmu. Podpora zahrnuje kurzy motivačních rozhovorů (termíny jsou vyhlášeny pro Prahu a Frýdek-Místek v roce 2023) a případně další dle výběru pracovníka (pokud odpovídají obsahu projektu).