Informace a konzultace k obsahu

Technické informace

Rozsah spolupráce: závisí na pracovníkovi. Jednotkou spolupráce je vždy dvojice hodin (1+1), a to samostatné přípravy (1 hodina) a online individuální konzultace k samostatné přípravě (1 hodina). Na počátku spolupráce je realizována vstupní konzultace (30-60 minut). Minimální spolupráce = jedna dvouhodinovka měsíčně, optimálně dvě dvouhodinovky. Termíny konzultací si plánuje pracovník.

Forma spolupráce: na základě DPP, hodinová sazba = 300-1200 Kč (mínus 15% daň). Veškeré komunikace a spolupráce probíhají online, a to přes tým SIMPAKT na platformě Teams. Fáze spolupráce: (a) komentáře a pilotní aplikace k obsahu metodik zjišťování (do konce roku 2022), (b) rozšířená aplikace zjišťování a využití datových výstupů v praxi služby (do konce projektu, tj. květen 2023).

Podmínky spolupráce

Kvalifikační: projekt je určen pro sociální pracovníky s profesní praxí ze služeb prevence, kteří dobře znají charakteristiky znevýhodnění svých klientů a používané nástroje jejich podpory. Dostatečná praxe a znalosti jsou nezbytné, aby spolupráce byla pro pracovníka minimálně náročná a co nejvíce přínosná.

Obsahové: druhou podmínkou je soulad způsobu myšlení a hodnotové orientace s principy a cíli projektu a bytostný zájem o jejich dosažení ve vlastní praxi. Projekt klade důraz na měřitelný přínos (impakt) sociální služby jako měřítko její kvality v kontextu humanisticky zaměřené podpory změny.

Metodika SIMPAKT

Cílem projektu je vytvoření a ověření metodiky, která umožní sociálním službám prevence sbírat data jednotným způsobem a následně srovnávat vlastní charakteristiky se zvoleným benchmarkem ostatních služeb. Hodnota vytvářená sociální službou je tak zhmotněna a objektivizována. 

Metodika SIMPAKT má dvě části: (1) charakteristiky znevýhodnění klientů sociální služby a jejich řešení (účinnost změny), (2) organizační charakteristiky pracovníka/ služby (kontext účinnosti). Metodika je průběžně aktualizována na základě konzultací s uživateli. Pracovníci se na individuálních konzultacích vyjadřují k obsahu metodiky a provádějí pilotní aplikaci (tj. vyplnění požadovanými údaji).

Metodika znevýhodnění

Metodika znevýhodnění zahrnuje věcné domény: životní kompetence, zdraví, hospodaření, produktivní uplatnění, bydlení, rodina/vztahy, dále průřezové domény (kde zjišťujeme hlavně motivace a připravenost klientů ke změně, resp. překážky této změny). Výstupy zahrnují především hodnocení účinnosti prováděných intervencí ve vztahu k zátěži (znevýhodnění) klientů a vynaloženým zdrojům. 

Využití výstupů

Analytické výstupy lze využít vnitřně – tedy k hodnocení účinnosti intervencí a kvality organizačních charakteristik (jak jsme na tom) ve srovnání s benchmarkem (potenciálem účinnosti). Při aktualizaci zjišťování lze sledovat také vývoj v čase (jak se vyvíjíme). 

Dále lze výstupy využít navenek – ke komunikaci s vnějšími aktéry, zejména při argumentaci přínosu služby pro klienty, tedy řešení jejich znevýhodnění. V rámci projektu zapojujeme také úředníky regionální správy, abychom jim poskytli argumenty pro podporu těch sociálních služeb prevence, které vytvářejí větší přínos oproti ostatním. 

Podpora vzdělávání

Vedle honorované odborné a administrativní práce podporujeme rovněž vzdělávání členů týmu. Podpora zahrnuje kurzy motivačních rozhovorů (termíny jsou již vyhlášeny pro Prahu a Frýdek-Místek) a kognitivně behaviourální terapie. Obsah vzdělávání souzní s důrazem na hlubokou změnu, což je změna chování klientů takovým způsobem, aby se v budoucnu nedostávali do problémů (nebo alespoň s menší intenzitou), s nimiž nyní do sociální služby přicházejí. 

Konzultace/dotazy ke spolupráci: možno domluvit mailem nebo telefonicky. Zahájení spolupráce ideálně v srpnu/září 2022.