Konference Inkluzivní Evropa v Berlíně

9.-10.10.2014

S počátkem krize se evropská integrace dostala pod tlak nejen politický, ale také ekonomický a sociální. Rostoucí nezaměstnanost a chudoba prohloubily rozdíly mezi zeměmi, regiony a mezi outsidery a insidery na trhu práce. EU reagovala na krizi agendou sociálních investic, která usiluje o lepší propojení politiky zaměstnanosti a sociální politiky. Navazuje na dřívější paradigma aktivního začleňování, ale s větším důrazem na ekonomickou výkonnost spíše než na sociální kohezi. Konferenci organizuje šest projektů podpořených v FP7 (COPE, FLOWS, IMPROVE, INSPIRES, LOCALISE, WILCO).  Každý z projektů představuje zajímavý zdroj informací o reformách systému zaměstnanosti a sociálního blahobytu. Cílem je prozkoumat současné sociální trendy v Evropě a dopad sociálních investic a politik zaměřených na aktivní začlenění na typy sociální inkluze a vyloučení. Pozornost bude také věnována prolínání politiky a správy, účinnému zavádění politiky zaměstnanosti a sociální politiky.