Metodiky hodnocení sociálních inovací

2016

Kadeřábková, A., Metodika evaluace sociálních intervencí, 2016: K čemu evaluace slouží, jaké jsou její klíčové pojmy, základní kroky aplikace přístupu logického rámce (analýza příčin, strategie řešení, analýza stakeholderů, analýza rizik, matice logického rámce).

Kadeřábková, A., Metodika evaluace sítí a partnerství, 2016: Jaké jsou postupy hodnocení sítí a jeho základní části (zdraví, konektivita, výsledky), jaká jsou specifika partnerství pro sociální změnu, tvorby kolektivního impaktu.

Kadeřábková, A., Hodnocení kapacit organizace pro sociální změnu, 2016: Postupy hodnocení kapacitních výstupů a výsledků, faktory mělké a hluboké sociální změny a jejich vliv na charakteristiky sociálního impaktu.