Prezentace inovací přihlášených na cenu SozialMarie v Praze

březen 2015


V březnu jsme pořádali prezentace sociálních inovací, které se v České republice přihlásily do mezinárodní soutěže SozialMarie. Letos jsme měli v soutěži skvělé inovace a inovátory a chtěli jsme je ukázat domácí veřejnosti. Celkem se z ČR o cenu ucházelo 53 inovací, z nich 35 se představilo na prezentačních workshopech otevřených pro veřejnost. Na workshopech proběhlo hlasování publika o představených inovacích, jehož vítěz obdržel sponzorský dar VŠEM. Studenti VŠEM se také podíleli na organizaci prezentací. Prezentace proběhly v prostorách Senátu PČR, Amerického centra, Goethe institutu, Rakouského kulturního fóra. Návštěvníky workshopů pozdravila krátkým videem zakladatelka Nadace Unruhe, paní Wanda Moser-Heindl.

Snapshot 1 (26.4.2015 17-19).png

Na prvním workshopu 13. března v Goethe institutu v hlasování publika zvítězily Houpací sociální sítě, které učí plést lidi vyloučené a znevýhodněné a výsledky jejich práce si můžeme užít v parcích a zahradách. Řada dětí vyrůstá ve znevýhodněných podmínkách, které brání jejich rozvoji. Pomoci může podpora získání právního povědomí pro aktivní řešení problémových situací dětí z ústavní péče v projektu Tvůj hlas nebo první zaměstnání v sociálním podniku Čáp-stěhovací servis pro děti přicházející z nízkoprahového zařízení. Propuštění vězni ukazují, že Změna je možná, s kvalifikovanou podporou a obětavou osobní pomocí lze překonat problémy života na svobodě. Předsudky jsou jedna z nejvýznamnějších překážek plnohodnotného zapojení znevýhodněných lidí do života. Vzdělávání - Aktivní svědek se snaží o prevenci projevů předsudků a násilí z nenávisti prostřednictvím vyučujících. Férová káva jako první v ČR propojuje sociální podnikání a fair trade. Propojení znevýhodněných lidí s těmi, kdo (momentálně) znevýhodnění nejsou, vyžaduje profesionalitu a také originalitu jako v případě mezinárodního filmového festivalu (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením Mental Power.

Na druhém workshopu 17. března, který zahájila místopředsedkyně Senátu PČR, paní Mgr. Miluše Horská, v hlasování publika zvítězil projekt Pes-asistent z Liberce. Představuje nový způsob výcviku psů pro psychosociální rehabilitaci s aktivním zapojením handicapovaných klientů a jejich rodin. Ukliďme Česko propojuje dobrovolníky všech věkových skupin při rozvoji aktivní a odpovědné občanské společnosti. Dobrovolní záchranáři zaplňují mezery státního záchranného systému. Záchranu představuje pro propouštěné vězně RESTART, který jim pomáhá začít znovu. Dětem opouštějícím dětské domovy pomáhá služba Začni správně překonávat nástrahy samostatného života. Integraci romských dětí podporuje nastudování a uvedení divadelního představení Brundibár z ghettaHandicapovaní rozvíjejí svoje schopnosti v úspěšném sociálním podniku Zelený ostrov. Podpora rodiny při péči o seniory je ta nejlepší, ale mnohdy také nejnáročnější cesta, kterou usnadňuje úlevová péče ve Vile Jindra.

sozial marie + me 064.jpgsozial marie + me 090.jpgsozial marie + me 021.jpgsozial marie + me 083.jpg

Na třetím workshopu 18. března, který zahájil ředitel Amerického centra, pan Nick von Mertens, v hlasování publika zvítězily Kuchařky bez domova. Za poskytnuté fotografie děkujeme Marii Kozmové. Na workshopu jsme se věnovali seniorům, kteří píší Wikipedii a předávají svoje unikátní znalosti, zkušenosti i archivní dokumenty. Poznali jsme systém SeniorHUB+SeniorTAB propojující seniory a informační technologie a zároveň podporující mezigenerační komunikaci. Generace propojuje mentoringový program 3G - Tři generace, který aktivizuje seniory jako dobrovolníky a zároveň pomáhá rodinám, ve kterých starší generace chybí. Úspěšný sociální podnik představila DANETA pro lidi se zdravotním postižením. Na problém nedostupnosti psychoterapeutické péče reaguje Sociální klinika, která poskytuje pomoc lidem v obtížné psychické situaci a zároveň zohledňuje jejich finanční omezení. Mobilní tým působí jako prevence traumatu dětí v problémových rodinách, kterým pomáhá odvrátit hrozbu odebrání dětí do ústavní péče. Kuchařky bez domova se samy označují jako pouliční živly, ale zároveň výborně vaří a jejich snem je otevřít si kamennou kuchyň a bistro. Hranice pro neslyšící překonává Bible bez hranic, která poprvé překládá biblické texty do českého znakového jazyka. Nakonec jsme zamířily Ke hvězdám díky originálnímu multimediálnímu ztvárnění překážek a propojení handicapovaných a zdravých lidí s hvězdným hudebním vystoupením Lo Hrůzové.

DSC04261.jpgDSC04484-001.jpgDSC04296.jpgDSC04317.jpg

Na čtvrtém workshopu 23. března, který zahájila paní Natascha Grilj, kulturní rada Rakouského velvyslanectví a ředitelka Rakouského kulturního fóra, se představili Srdcerváči a jejich originální zážitky, cestovali jsme s portálem PROPAMÁTKY a s mezinárodní cestovatelskou sociální sítí Disway. Dozvěděli jsme o spolupráci České spořitelny a sociálně terapeutických dílen školy Svítání, seznámili jsme se s menu Tiché kavárny a jejím hvězdným čokoládovým dortem. Imigranti z Brna nám předvedli, jakým mohou být pro naši společnost přínosem a obohacením v projektu Vezmi a dej. Jako cizinci se často cítí také Romové, což se snaží změnit řešení Romského hlavolamu. Jak obtížná je situace pacientů psychiatrických nemocnic před a po propuštění a jak je možno jim pomoci, ukázala Psychiatrická buňka. Dosažení věku 50+ jako výhody a přidané hodnoty představuje spolek Šumperská aktivní žena. V hlasování publika zvítězil Disway.org, který obdržel také odměnu věnovanou Tichou kavárnou.

DSC_0012.jpgDSC_0105.jpgDSC_0127.jpgDSC_0031.jpg

více na http://www.sozialmarie.org ›