Sociální inovace a SozialMarie v Praze

16. 5. 2013

SM.jpg

Centrum inovačních studií VŠEM uspořádalo u příležitosti vyhlášení cen SozialMarie za rok 2013 prezentaci oceněných a nominovaných projektů z České republiky. Ceny SozialMarie uděluje rakouská nadace Unruhe (Neklid) sociálním inovacím ze zemí střední a východní Evropy. V letošním roce bylo ze 308 přihlášených projektů ze 6 zemí (Rakouska, Maďarska, České republiky, Slovenska, Chorvatska, Slovinska) nominováno 36, z nich 15 je oceněno (vyhlášení vítězů proběhlo 1. května ve Vídni v přímém přenosu Rakouského rozhlasu). Vedle cen poroty jsou také udělovány Ceny publika (v Rakousku, Maďarsku a České republice) na základě internetového hlasování.

Prezentace proběhla 16. května od 14 hodin v Era světě na Jungmannově náměstí v Praze. Představeny byly projekty z ČR, které byly oceněny v letošním roce, a projekty nominované, dále projekt, který získal ocenění v loňském roce, a tři projekty, které obdržely nejvíce hlasů v internetovém hlasování. Nad projektem Dotyk převzala záštitu letošní patronka ceny SozialMarie v ČR, paní Táňa FischerováV Era světě probíhá také výstava projektu Noc venku, který získal jednu z hlavních cen SozialMarie. 

Ke stažení:

PREZENTOVANÉ PROJEKTY 16.5.2013

Nominace a ceny 2013 

Noc venku přibližuje téma bezdomovectví zážitkovou formou, kdy si každý může zkusit přespat jednu noc na ulici. Podporu lidem bez domova vyjadřujeme nejen symbolicky, ale také materiálně. Na doprovodný kulturní program vybíráme jako vstupné potraviny, které jsou rozděleny mezi sociální služby pracující s lidmi bez domova. Tým Noci venku zahrnuje studenty a vyučující Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, lidí bez domova a zástupce neziskového sektoru. Není to jen jedna listopadová noc, tým se schází celoročně při realizaci dalších aktivit, kam patří i celorepubliková fotografická putovní výstava, www.nocvenku.cz

Cestovní agentura Bezbatour je v ČR první a jedinou cestovkou a zároveň sociální firmou, která lidem se zdravotním znevýhodněním nabízí osobně ověřené a pečlivě zdokumentované bezbariérové ubytování a zájezdy. Při mapování bariér myslíme nejen na zákazníky s tělesným postižením, ale i se zrakovým či sluchovým, na seniory, rodiny s dětmi, dietáře apod. Věříme, že našich služeb využijí i ti, kteří nemají žádná zdravotní omezení, ale chtějí svou dovolenou či pracovní cestu spojit s podporou sociálně přínosného podniku. Zaměstnáváme 11 osob s postižením, zejména vozíčkářů. Od nápadu po realizaci je CA Bezbatour právě jejich dílem., www.bezbatour.cz

Naše kavárna je projekt podporovaného zaměstnávání. Pracuje s opomíjenou cílovou skupinou – rodinnými příslušníky dětí, které jsou dlouhodobě hospitalizovány na Jednotce intenzivní péče Pediatrické kliniky Thomayerovy nemocnice. Jedná se zpravidla o maminky, které se rozhodly vzdát vlastního zaměstnání a pečovat o své děti, přestože jsou trvale připoutány na nemocniční lůžko, www.nasekavarna.com

Dotyk/Vybudování aktivačního centra pro mládež s onemocněním schizofrenie, projekt je zaměřen na pomoc schizofrenikům. Podporuje duševně nemocné mladé lidi v situaci,která brání běžným způsobem využívat společenské zdroje a možnosti.Cílem projektu jsou inkluzivní opatření:asistenční služba a vytvoření funkční skupiny rodin, které si pomáhají při zvládání problémů vzniklých duševní chorobou. Tyto rodiny nejsou odkázány na náhodné informace nebo pouze na pomoc lékařů, www.dotykbrno.cz

KomPot (Komunitní potraviny) představuje nový přístup k zemědělství, kdy se stírá rozdíl mezi producentem a spotřebitelem. Tyto dvě skupiny splývají v komunitu lidí, jejichž cílem jsou nejen potraviny, ale také místní společenství a solidární ekonomika, která je ku prospěchu všem zúčastněným. Zakládáme hospodářství, které bude zdrojem kvalitních potravin, a bude příkladem cesty k solidárnímu potravinovému systému, www.kom-pot.cz

Poznej Prahu jinak! Cílem projektu není pouze zaměstnat lidi bez domova, ale také podpořit je a dát jim možnost sdílet jejich příběhy a znalosti s ostatními. Jednoduše, nikdo nezná ulice města lépe než lidé, kteří v nich tráví většinu svého času, www.pragulic.cz  

Ceny publika 2013

Paměť národa (1791 hlasů) je rozsáhlou on-line sbírkou vzpomínek pamětníků, jejímž cílem je zaznamenávat a zachovávat přímá svědectví o dobách minulých generacím budoucím. Na www.pametnaroda.cz se můžete zaposlouchat  do více než 1500 příběhů, které jsou živoucím odkazem hrůz i krás uplynulého století. Příběhy pamětníků se snažíme předávat společnosti inovativními formami jako je např. komiksová kniha Ještě jsme ve válce či nedávno spuštěná aplikace pro chytré mobilní telefony, která propojuje příběhy z portálu Paměť národa s konkrétními místy paměti.

Obnova Neratova (802 hlasů): Již od roku 1992 funguje v Neratově v Orlických horách občanské sdružení, které obnovuje plnohodnotný život v této kdysi vysídlené vsi. Během 20 let se podařilo opravit řadu budov, otevřít chráněné bydlení a šest chráněných dílen pro osoby s postižením, vytvořit zázemí pro pěstounské rodiny, zprovoznit společnou jídelnu, obchod a obnovit místní poutní slavnosti. Vše se tu děje ve spolupráci s lidmi s postižením, kteří tak získávají pocit užitečnosti, uznání společnosti, a také smysl vlastního života, www.neratov.cz 

Škola občanského života v mateřských centrech (717 hlasů) učí rodiny hledat možnosti, jak zlepšovat podmínky pro život v jejich obci, a aktivně se na proměnách podílet.  Každý může změnit své okolí k lepšímu, tedy i rodiny s dětmi a to jakéhokoliv věku. Zapojení dětí do hledání řešení přináší nejen nevšední nápady, ale především vede děti přirozenou cestou k aktivnímu zapojení života obcí. Síť mateřských center o.s. poskytuje metodické vedení v podobě propracované metody Local to Local dialog a nabízí množnost zapojení do kampaně Město pro děti, www.materska-centra.cz

Oceněný projekt 2012

Děti vězněných rodičů: Chtějí-li tak obě strany, je udržení vztahu mezi rodičem a dítětem, resp. dětmi příznivé pro psychické a sociální zdraví dětí a důležité pro reintegraci uvězněných osob. Jde o to, umožnit nejen návštěvy a kontakty, ale také přesvědčit vedení vězeňských institucí o ulehčení těchto kontaktů a dát najevo společnosti, že tyto kontakty mají smysl. Pomáhat v konkrétních případech, snažit se o změnu mainstreamového a předsudky ovlivněného smýšlení společnosti a zvýšit v jednotlivých zemích povědomí o tom, že děti mají právo na kontakt se svým uvězněným rodičem – to je komplexní úkol, kterého se rádi zhošťujeme!, www.helcom.cz