Sociální inovace na iversity

listopad-prosinec 2015

iversity.png logo-iversity-193d16b1922b990dc9b541bc0af00588.png

Na platformě iversity běží od listopadu 2015 kurs Sociální inovace rozdělený do 6 výukových bloků a dílčích částí s výukovými videi (na této stránce s českými titulky): 

1. Nové paradigma inovací: co jsou sociální inovace, jak jsou vyvíjeny a zaváděny, jaké jsou rozdíly mezi sociálním podnikem, podnikáním a firemní společenskou odpovědností.

Kapitola 1, část 1: Úvod s přivítáním a objasněním struktury kurzu 

Kapitola 1, Část 2: Vyznačte se do světové mapy účastníků kurzu

Kapitola 1, Část 3: Vznik nového paradigmatu

Kapitola 1, část 4: Co jsou sociální inovace

Kapitola 1, Část 5: Proces inovace 4-I s příkladem inovace, která získala cenu SozialMarie

Kapitola 1, Část 6: Temná stránka sociálních inovací

Kapitola 1, Část 7: Objasnění pojmů "sociální"  - podnik, podnikání a sociální inovace

2.  Typy sociálních inovací: jaké jsou charakteristiky a odlišnosti sociálních inovací, které vznikají v různých institucionálních sektorech (podnikovém, sociálním, občanském) a v jejich spolupráci.

3. Problémy jako příležitosti: jak sociální inovace a inovátoři rozšiřují horizonty a přetvářejí společenské problémy v nové příležitosti jejich řešení.

4. Vytváření a zavádění sociálních inovací I: jak jsou využívány nástroje designového myšlení a štíhlého start-upu při vytváření sociálních inovací ve spolupráci s jejich (budoucími) uživateli, jak je možné přesvědčit ostatní vyprávěním příběhů.

5. Vytváření a zavádění sociálních inovací II: jaké jsou zkušenosti s vývojem a zaváděním sociálních inovací, jak překonávat odpor vůči jejich zavádění, jaké jsou typické mechanismy tvorby sociální hodnoty.

6. Impakt a vize: jak analyzovat impakt sociálních inovací, jak zvýšit impakt pomocí strategií škálování a replikace. 

69899190483140 (1).png

více na https://iversity.org/en/courses/social-innovation-mooc-en-november-2015?r=da09e ›