Výzkum sociálních inovací

Centrum inovačních studií VŠEM se podílí na mezinárodním výzkumu ekonomických faktorů a efektů sociálních inovací (projekt SIMPACT). Snažíme se najít odpověď na otázku, zda sociální inovace mohou změnit ekonomickou situaci skupin znevýhodněných a vyloučených, zda mohou změnit jejich vnímání jako zátěže pro společnost a veřejné zdroje na identifikaci měřitelných ekonomických a sociálních přínosů. Znevýhodnění se z pasiva stává aktivem – pro jednotlivce, jejich blízké i pro společnost. Dále nás zajímá vztah mezi technologickou a sociální inovací, význam inovace pracoviště a role businessu ve společnosti pro zvýšení jeho ekonomické výkonnosti.

Provádíme průzkum v nových členských zemích EU o problémech a úspěších sociálních inovací, vytváříme mezinárodní expertní platformu pro srovnání zkušeností, pozitivních i negativních, protože neúspěch je při výzkumu inovací zásadní. Podílíme se na několika evropských platformách výzkumu a praxe sociálních inovací.

Mapujeme úspěšné příklady sociálních inovací a identifikujeme důvody jejich úspěchu a možnosti dalšího rozšíření. O naše poznatky je zájem nejen v samotném projektu SIMPACT financovaném Evropskou komisí. Jsme členy poradních skupin dalších mezinárodních výzkumných projektů a zahraničních odborných sítí na téma sociální inovace. Jsme průkopníky tématu sociálních inovací v agendě Evropské hospodářské komise OSN zaměřené na podporu inovací a konkurenceschopnosti tranzitivních zemí.

Zpracováváme podklady pro řešení problému zaostávání nových členských zemí EU v sociálních inovacích a jejich podpoře pro nově vytvořenou odbornou skupinu v DG Research Evropské komise. Na toto zaostávání dlouhodobě upozorňuje právě CIS. Podílíme se na přípravě platformy pro využití inovací v ekonomickém a sociálním rozvoji. Namísto tradiční rozvojové pomoci hledáme inovační přístupy (inkluzivní business modely), které budou udržitelné a nezávislé na charitě. Charitativní podpora hraje významnou roli, ale neřeší příčinu problému, pouze zmírňuje jeho symptomy.