Podpora inovačních projektů

Podporujeme radou samotné sociální inovátory, učíme je identifikovat efekty jejich aktivit a prodávat jejich impakt. To je zásadní slabina sociálních inovátorů v ČR, kterým nechybí nápady, kreativita a zájem o řešení problémů a využití příležitostí, ale schopnost přeměnit je v udržitelné a systémové řešení. Nedostatečné jsou znalosti o dostupné praxi v zahraničí či dokonce v domácích podmínkách. Informací je obrovské množství, ale nejsou kvalifikovaně vyhodnocovány a využívány. Zcela chybí podpůrná inovační infrastruktura pro sociální inovace, zatímní aktivity jsou velmi roztříštěné a založené spíše na osobním nadšení. Je ovšem nutno dodat, že s podobnými problémy se potýkají všichni sociální inovátoři, ve vyspělých zemích mají ale k dispozici kvalifikovanou systémovou podporu k řešení.

více na http:// ›