Policy workshop SIMPACT v Bruselu

23.-24. 6. 2014

V rámci projektu SIMPACT se CIS účastní workshopu pro tvůrce politik na národní, regionální a lokální úrovni a na úrovni EU, který bude diskutovat a simulovat tvorbu a implementaci nástrojů pro podporu sociálních inovací a zvyšování jejich ekonomického dopadu. Podpora sociálních inovací vyžaduje nové přístupy veřejné intervence a regulace. Workshop zahrnuje networking, sdílení zkušeností, kritické hodnocení stávajících přístupů politické praxe, do budoucna zaměřené myšlení, konceptualizaci nových přístupů tvorby a zavádění politiky. Sdílení znalostí a dialog v rámci workshopu přispějí ke vzniku bílé knihy na téma Politické výzvy sociálních inovací, která bude sdílena v rámci komunit sociálních inovací v EU.