Semináře k sociálním inovacím v OP LZZ

28.05.2013

Pro žadatele o podporu ve výzvě Sociální inovace v programu OP LZZ pořádá MPSV dva semináře, úvodní k problematice výzvy (28.5.2013) a speciální k tématu samotných sociálních inovací a inovačních projektů (31.5.2013). Nutná je registrace účasti z důvodu omezené kapacity. Účastníci by rovněž měli odpovědět na krátký dotazník, který umožní tematicky konkretizovat obsah druhého semináře podle potřeb žadatelů. Účastníkům také doporučujeme, aby se před konáním semináře alespoň orientačně seznámili s Příručkou pro tvorbu a realizaci inovačních projektů a důkladně si prostudovali požadovanou strukturu inovačního záměru.

více na http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/seminar-pro-zadatele-k-vyzve-c-b7 ›