Datová platforma SIMPAKT

image002.png  image003.png

SIMPAKT – Měření a hodnocení společenského přínosu (organizací, aktivit, služeb)

Projekt: OP Zaměstnanost – nástroj podpory prostředí pro sociální inovace, CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006469, realizace do 31/12/2021

Problém: Soustavný růst nákladů na sociální sektor (aktivity, služby, organizace) a chybějící nebo neúplná data o efektu těchto výdajů na řešení nebo zmírnění znevýhodnění podporovaných klientů (či osob jim blízkých).

Nástroj: Datová platforma SIMPAKT – pro sběr a analýzu dat pro měření a hodnocení společenského přínosu ve vztahu k vynaloženým nákladům (společenská nákladová efektivita).

Datová platforma shromažďuje a analyzuje data od prospěšných organizací podle jednotné metodiky, a to na úrovni znevýhodněných klientů. Zapojené organizace získávají informaci o reálném přínosu svých aktivit pro klienty, komunitu, společnost (včetně přínosu prevence znevýhodnění). Získané znalosti jim umožňují srovnání s ostatními poskytovateli služeb nebo nástroji a tím i učení a zlepšování jejich aktivit a výstupů.

Hledáme pro spolupráci vhodné organizace, které cíleně pracují se znevýhodněnými klienty (případně osobami blízkými) a přivítáme doporučení na takové organizace v lokalitě (regionu). Dále máme zájem o spolupráci s aktéry, kteří jakkoli ovlivňují prostředí pro působení těchto organizací, a to na všech úrovních (obce, města, kraje).

Finanční podpora: Spolupráce je hrazena z prostředků projektu za poskytnuté datové vstupy nebo expertizu. Rozsah spolupráce si určuje výhradně samotná organizace zcela nezávazně a podle svých kapacit. Může ji  zvyšovat či snižovat dle potřeby.

Harmonogram: Testování metodik proběhne do konce června 2020, první kolo zjišťování do konce prosince 2020. Druhé kolo zjišťování probíhá cca do 6 měsíců po prvním kole u stejných klientů. Analytické výstupy jsou vytvářeny průběžně.

Další krok: Zájemci o bližší informace mohou využít níže uvedených odkazů, případně si domluvit termín nezávazné individuální konzultace nebo webináře (30-60 minut), kde je představena metodika projektu (co a jak je zjišťováno a jaké analytické výstupy jsou vytvářeny) a podrobnosti zapojení pro různé formy spolupráce a typy organizací. 

Příjemce a spolufinancování projektu: Vysoká škola ekonomie a managementu (www.vsem.cz), odborná realizace: Centrum inovačních studií VŠEM, klíčový expert: doc. ing. Anna Kadeřábková, Ph.D. (kaderabkova@inovacevsem.cz)

Zajímá Vás téma měření společenského přínosu a chcete se dozvědět více?

1) Zúčastněte se rychlé ankety, která Vám a nám pomůže určit, jak je toto téma pro Vás nebo Vaši organizaci důležité: podle našich dosavadních průzkumů je měření přínosu důležité pro většinu organizací v sociálním nebo společensky prospěšném sektoru, ale pouze malá část takové měření provádí, jak jste na tom Vy?

2)  Získejte stručné informace o projektu v základní prezentaci (8 snímků): pro jaké organizace je nástroj určen, jaké druhy znevýhodnění metodika měří a hodnotí, jaký je přínos pro uživatele.

3) Pokud Vás základní prezentace zaujala a chcete se dozvědět více, připravili jsme pro Vás rozšířenou verzi krátké prezentace (28 snímků): klíčové pojmy hluboká sociální změna a nákladová efektivita, příklad metodiky měření pro znevýhodněné bydlení, cesta a hloubka změny.

Zajímají Vás další informace, případně také možnost zapojení do projektu SIMPAKT?

Můžete se zúčastnit webináře nebo konzultace v termínu a rozsahu, který si zvolíte. Webinář vyžaduje internetové připojení, abyste mohli komunikovat s přednášejícím prostřednictvím Skype. K webináři je využita prezentace základní (8 snímků, 20 minut), krátká (28 snímků, 40 minut) nebo rozšířená (58 snímků, 60 minut). 

Základní a krátká prezentace je volně ke stažení (viz výše). Rozšířenou prezentaci doporučujeme až po absolvování základní nebo alespoň krátké prezentace. Termín webináře je možné si zvolit z nabídky konzultačních dnů prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který je k dispozici zde.

Jaké jsou další možnosti spolupráce a podpory projektu SIMPAKT? 

SIMPAKT spolupracuje s různými typy organizací a aktérů. Prvotními uživateli jsou organizace, které přímo pracují se znevýhodněnými klienty a provádějí u nich zjišťování, tedy sběr dat. 

SIMPAKT rovněž vítá spolupráci se síťovými a zastřešujícími organizacemi, výzkumnými a vzdělávacími pracovišti, orgány lokální a regionální správy a samosprávy, individuálními experty. Konkrétní způsob spolupráce je domlouván individuálně a zahrnuje například konzultace k dílčím tématům, podporu při šíření povědomí o projektu a v širším významu o samotném tématu měření a hodnocení společenského přínosu. S náměty na spolupráci se obracejte přímo na klíčového experta (kaderabkova@inovacevsem.cz), případně zprostředkujte informaci o SIMPAKTu ve svých sítích odkazem na tuto web stránku (děkujeme).