SIMPAKT: Datová platforma

 CIS-SIMPAKT_1.png  OPZ logo.png

Financování: OP Zaměstnanost, podpora prostředí pro sociální inovace, CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006469, do 30/08/2023.

Nástroj: Datová platforma pro sběr a analýzu dat pro měření a hodnocení přínosu sociálních služeb prevence.

Příjemce a spolufinancování: Vysoká škola ekonomie a managementu (www.vsem.cz)

Odborná garance: Centrum inovačních studií VŠEM, doc. ing. Anna Kadeřábková, Ph.D. (anna.kaderabkova@vsem.eu)

Informace a konzultace k obsahu