Nový ročník SozialMarie

SozialMarie 2017

Soutěž SozialMarie je letos vyhlašovaná již potřinácté: Hledá výjimečné a ocenění hodné projekty, které dávají inovační odpověď na aktuální společenské výzvy. V loňském roce se do soutěže přihlásilo téměř 280 projektů z Česka, Chorvatska, Maďarska, Rakouska, Slovenska i Slovinska. 15 z nich bylo 1. května 2016 oceněno cenou SozialMarie.

Stojíte za sociálně inovačním projektem, který se věnuje aktuálním výzvám a společenským problémům? Přihlaste se!

SozialMarie roste: Letos přivítá jako nového člena rodiny SozialMarie Slovensko! V aktuálním ročníku se mohou poprvé hlásit projekty z celého území Slovenska. V dalších letech se chce SozialMarie rozšířit na celé území Chorvatska a Slovinska.

Od letoška musí být všechny žádostí podávány také v anglickém znění. Důvodem je zjednodušení mezinárodní výměny zkušeností a know-how. Nahlédněte a inspirujte v stále se rozrůstající databance přihlášených projektů na webu www.sozialmarie.org

SozialMarie 2016

Dne 9. listopadu 2015 byl otevřen příjem přihlášek do soutěže o cenu SozialMarie. Uzávěrka přihlášek je 26. ledna 2016. Ucházet se může jakýkoli typ subjektu, formulář je vyplňován v anglické a české verzi online v rozsahu cca 2 stran. Přihlášená inovace musí být již realizována a zároveň mít budoucí perspektivu. Z přihlášených projektů jsou vybrány nominace SozialMarie (39 projektů) a z nich 15 projektů, které získají cenu, včetně finanční odměny. Ceny jsou vyhlašovány a předávány 1. května ve Vídni na slavnostním večeru. Případné dotazy zodpoví koordinátorka SozialMarie pro ČR sozialmariecr@sozialmarie.org/

SozialMarie 2015

1. května 2015 byly ve Vídni, v přímém přenosu Rakouského rozhlasu a za účasti více než tří stovek hostů, uděleny ceny SozialMarie za sociální inovace rakouské nadace Unruhe. Z letošních 300 přihlášených projektů bylo vybráno 15, které získaly odměny v celkové hodnotě 54 tisíc EUR. Uděleny byly 3 hlavní ceny a 12 malých cen. Česká republika byla letos nejúspěšnější zúčastněnou zemí. Z 53 přihlášených inovací získala jednu z hlavních cen a tři malé ceny. Letošní ročník byl tedy kvalitativně velmi silný a snad tomu tak bude i v roce příštím. Český projekt Změna je možná! kromě skvělé 3. ceny získal rovněž aktivní záštitu letošního rakouského patrona. Český patron, pan Zbyněk Frolík, si pro záštitu vybral oceněný projektFérová škola. Další dva oceněné projekty z České republiky jsou letos Sociální klinika a Kuchařky bez domova. Velmi blahopřejeme a těšíme se na prezentace oceněných projektů na připravovaných kulatých stolech v ČR. Na 2. místo dosáhlo inovační řešení Nota Bene ze Slovenska, které zaměstnává lidi bez domova jako nosiče zavazadel na Hlavním nádraží v Bratislavě, kde nejsou eskalátory. Inspirace pro inovační řešení pro cestující na pražské letiště z nové stanice metra Nádraží Veleslavín? 

picSM.jpgCK5A3181.jpgCK5A3099 (1).jpgCK5A3147 (1).jpg CK5A2952.jpgCK5A3162.jpgCK5A3289.jpgCK5A3215.jpgCK5A2767.jpgCK5A2865.jpg

SozialMarie 2014

Dne 1. května 2014 se uskutečnilo již desáté slavnostní předávání cen SozialMarie. První tři hlavní ceny letos putovaly do Rakouska. Dalších 12 inovací, které obdržely finanční odměnu ve výši 1000 Eur, pochází z České republiky, Chorvatska, Maďarska, Slovinska a Rakouska. Uděleny byly tři aktivní záštity (dvě z nich českým inovacím) a vyhlášeny také tři ceny publika.


Výstřižek.png 507.jpg CK5A0407.jpg  571.jpg 534.jpg 569.jpg 504.jpg


1. cenu, podpořenou částkou 15 tisíc EUR, získala inovace Nový začátek - Sociální síť, která je vytvářena pro pomoc mladistvým delikventům již v době výkonu trestu. Aktivované sítě (příbuzných, přátel a známých) nazývané konference pomáhají při plnění stanovených plánů budoucnosti - postupných kroků ve vzdělávání nebo zaměstnání, které zabrání recidivě. Úspěšnost inovace dosahuje až 70 %.


154.200x150.png 147.200x151.png 145.200x141.png 139.200x150.png 


2. cenu s dotací 10 tisíc EUR získal projekt raumSchläuche-schlauchRäume, který zapojuje děti základních škol do tvorby a využívání prostorových interaktivních objektů a rozvíjí tak jejich prostorově sociální vnímání a experimenty.


3.png 2.png 1.png 4.png 12.jpg 10.jpg


3. cena a 5 tisíc EUR byly uděleny vídeňské inovaci Sousedky, která propojuje a aktivuje ženy imigrantky (v současné době až z 12 zemí). Poskytuje jim podporu v běžných životních situacích, při jednání s úřady, při zapojení do kulturních aktivit, jazykové výuce, využití volného času.


6.png 5.png 7.jpg 8.jpg  9.jpg


Dalších 12 inovací získalo cenu 1 tisíc EUR, mezi nimi i dva projekty z České republiky. Patron vytváří partnerství mezi kluky z dětských domovů a profesně úspěšnými muži z organizace LOM. In Iustitia pomáhá obětem zločinů z nenávisti, které aktivně vyhledává a poskytuje jim právní a související pomoc.

15.jpg 14.jpg 13.jpg 17.jpg 16.jpg


více na http://www.sozialmarie.org ›