Vyhlášena výzva OP LZZ pro sociální inovace

3. 5. 2013

logo_oplzz.png

Sociální inovace se stávají horkým tématem zatím spíše v praxi. Jejich politická podpora zůstává omezená či proklamativní i ve vyspělejších zemích. V České republice se nicméně podařil zcela ojedinělý krok vpřed, a to vyhlášením výzvy na podporu sociálních inovací v sociálních službách v rámci OP LZZ, tedy ještě ve stávajícím programovém období. Zatímco na úrovni EU se o sociálních inovacích hovoří jako o prioritě podpory z prostředků ESF v období 2014+, v ČR se již uskutečňuje pilotní výzva. Samotná její realizace má přitom zásadní význam pro stávající inovační aktivity i pro optimální nastavení jejich budoucí podpory. V poměrně krátké době bylo nutno vyřešit řadu problémů s dosud omezenými zkušenostmi ze systémové veřejné podpory sociálních inovací. Při praktické realizaci bude třeba najít přijatelnou rovnováhu mezi (žádoucí) inovační intenzitou navrhovaných projektových řešení a v zásadě protiinovačním nastavením režimu podpory ze strukturálních fondů. Příprava a realizace sociálně inovačních projektů však bude představovat největší výzvu především pro jejich tvůrce.