Výzkum a poradenství

Výzkum a poradenství, kterými jsme se zabývali a zabýváme - tedy inovacemi ve všech podobách, jejich faktory, hnacími silami, výsledky a dopady.

SIMPACT - Zvýšení efektu sociálních inovací

Cílem projektu financovaného 7. Rámcovým programem v období 2014-2016 je identifikace faktorů ekonomických příčin a dopadů sociálních inovací pro marginalizované skupiny.

Hodnocení inovačních systémů v EHK OSN

V rámci Expertního týmu Evropské hospodářské komise OSN pro politiky konkurenceschopnosti a inovací se od roku 2007 podílíme na odborných aktivitách Výboru hospodářské spolupráce a integrace v členských zemích.

Výzkum kapacit pro sociální inovace

Spolupracujeme s MPSV při podpoře sociálních inovací, která je zatím v ČR ve velmi embryonálním stádiu. Zatím se opakovaně ujišťujeme o správnosti našich doporučení formulovaných pro MPSV už v roce 2013.

Nové hranice výzkumu sociálních inovací

Velmi zajímavá iniciativa několika globálně významných organizací ve výzkumu a podpoře inovací, včetně sociálních. NESTA, Glasgow Caledonian University, TEPSIE, University of Oxford, the Social Innovation Exchange, The Rockefeller Foundation iniciovaly výzvu pro výzkumné projekty, které posunují poznání sociálních inovací a jejich podpory.

Evaluace inovativnosti v OP LZZ

V rámci evaluace implementace principu inovativnosti OP LZZ vznikla řada výstupů, na jejichž základě byla poprvé v České republice zahájena cílená podpora sociálních inovací ve formě pilotní výzvy. Evaluační výstupy zahrnuly vedle závěrečné zprávy také sborník projektových příkladů s některými inovačními prvky.