Vzdělávání

Vzdělávací aktivity jsou realizovány v programech VŠEM, na ad hoc prezentacích. Uváděny jsou také odkazy na vzdělávací aktivity jiných organizací.

Sociální inovace na iversity

listopad-prosinec 2015

Na online platformě iversity běží (v angličtině) kurs Sociální inovace, vstup volný. Videa postupně opatřujeme českými titulky.

Ekonomické a sociální inovace

únor-červen 2016

Realizujeme výuku nového předmětu Ekonomické a sociální inovace pro magisterský a MBA program VŠEM podle vlastních výukových materiálů. První výuka předmětu proběhla v květnu a červnu 2015, další cyklus proběhne v únoru a v dubnu-červnu 2016. Soustřeďujeme se na integraci ekonomických a sociálních inovací v sociálních business strategiích ve firemním sektoru.

Inovace a podnikání

leden-únor 2016

Probíhá výuka předmětu Inovace a podnikání pro bakalářský program VŠEM. Předmět seznamuje se základními pojmy v oblasti inovací a podnikání, které objasňuje a procvičuje s využitím případových studií nejlepší inovační praxe. Důraz je kladen na propojení obou disciplín a na zvládnutí kontextu a jednotlivých fází inovačního a podnikatelského procesu.