Znalostní zdroje

Hluboká a mělká sociální změna: jaké jsou faktory sociální změny, která je dlouhodobě udržitelná